IP - POK 8Pozdravljeni. 


DELO NA DOMU V TEM TEDNU OD 25. 5. 2020 DO 8. 6. 2020.


V obdobju od 6. 4. 2020 do 20. 4. 2020 ste se ukvarjali z varnostnimi listi določenih spojin kot so: 
1. fenolftalein, 
2. kalijev permanganat, 
3. jod, 
4. butanojska kislina, 
5. žveplova kislina, 
6. propan-2-ol
7. heksan.   
Vsaka snov pripada eni dvojici. Upoštevaj abecedni vrstni red priimkov vseh učencev pri IP-POK. Npr. snov št. 1 pripada učencema, ki sta prva po abecednem vrstnem redu. Glede snovi, o kateri boste iskali podatke, ste že predhodno preučili varnostni list.

Vaša naloga je, da na spletu najdete posnetek poskusa, kjer je vključena ta snov. Posnetek si večkrat poglej in zapiši navodila za izvajanje poskusa. 
Se pravi:
a) Naslov poskusa
b) Kaj potrebujemo?
c) Varnost pri delu
č) Postopek
d) Analiza rezultatov - kaj se dogaja?
e) Izvedba poskusa v šoli (razmisli, v kakšni obliki dela bi tak poskus izvedel v šoli, da bi delo potekalo varno)

Učiteljici pošlješ posnetek in nalogo.

Pozdravljeni. 


V ponedeljek, 11. 5. 2020, bo izbirni predmet poskusi v kemiji odpadel. Učenca, ki v tej konferenci še nista pridobila nobene ocene, morata poslati naloge do ponedeljka,11. 5. 2020. V primeru, da sem že prejela vajine naloge in tudi dala povratno informacijo, je potrebno vnesti popravke in ponovno poslati nalogo.  

Pozdravljeni. 

DELO NA DOMU V TEM TEDNU OD 20. 4. 2020 DO 11. 5. 2020.


Pred štirinajstimi dnevi ste se posvetili varnemu delu s kemikalijami. Nekateri še niste oddali nalog o varnem delu s kemikalijami in vas pozivam, da to storite čimprej.

Danes se bomo posvetili laboratorijskemu redu.

V prilogi so tri kratke naloge. Pred štirinajstimi dnevi ste imeli eno izmed nalog, da prepišete H in P stavke iz varnostnega lista. Poglej, kaj je še zapisano v varnostnih listih. 
Reši NALOGE in jih pošlji na moj e-naslov.


Pozdravljeni. 

DELO NA DOMU V TEM TEDNU OD 6. 4. 2020 DO 20. 4. 2020.

Pred štirinajstimi dnevi ste nekateri uspešno in nazorno zapisali kratke odgovore v Wordov dokument ter priložili slike ali videoposnetek z namenom, da bi obeležili svetovni dan Voda. Hvala vam za pravočasno oddane naloge. Vse ostale pa pozivam, da to storite čimprej. 

Danes se bomo posvetili varnemu delu s kemikalijami.
NALOGE:
1. V spodnji prilogi si najprej preberi kratko predstavitev o Varnem delu s kemikalijami.

2. Spoznali boste pomen stavkov H in P, ugotovili, kateri simbol za označevanje nevarnih snovi se skriva za določenimi stavki H in P. Pobliže jih spoznaj tako, da klikneš na modri črki »H« in »P«.

3. V nov wordov dokument zapiši po točkah od 1. do 10., katerim simbolom za nevarne snovi pripadajo omenjeni stavki zapisani v PRILOGA 2. Lahko tudi preneseš prilogo in vneseš odgovore kar v razpredelnico.

4. V spodnjih prilogah so varnostni listi sedmih nevarnih snovi. Vsak varnostni list pripada eni dvojici. Upoštevaj abecedni vrstni red priimkov vseh učencev pri IP-POK. Npr. varnostni list št. 1 pripada učencema, ki sta prva po abecednem vrstnem redu.
V wordov dokument poleg ugotovitev iz tretje točke dopiši še številko varnostnega lista, ki si ga prebral. Iz varnostnega lista prepiši ime nevarne snovi in izpiši H ter P stavke (številčne oznake in njihov pomen).
Wordov dokumet z rešenimi nalogami pošlji na moj naslov.


Pozdravljeni. 

DELO NA DOMU V TEM TEDNU OD 23. 3. 2020 DO 27. 3. 2020.

Pred štirinajstimi dnevi smo naredili analizo vodovodne in ustekleničenih voda 
V nedeljo, 22. 3. 2020, je bil svetovni dan Voda. Zapiši kratke odgovore  v wordov dokument in jih oddaj do 27. 3. 2020 na email: anita.sen@guest.arnes.si. Zraven zapisa priloži sliko ali posnetek tvojega dela. Npr. Kako bi očistil umazano vodo? Lahko tudi zapišeš, kakšno pesmico. DOBRODOŠLE SO VSE TVOJE IDEJE ZA OBELEŽITEV SVETOVNEGA DNE VODA.