KEMIJA 8


Pozdravljeni.

KEMIJA, 8. A (1. 6. - 3. 6. 2020)
V preteklem tednu ste rešili naloge v DZ na strani 120/15, 121/16, 17, 18, 126/1, 127/3 in 131/4. V tem tednu rešite tudi naloge v prilogi. 
PRILOGA: NALOGE, 8. A

KEMIJA, 8. B (1. 6. - 3. 6. 2020)
V preteklem tednu ste rešili naloge iz delovnega zvezka na strani 122/4, 123/6, 120/13, 14, 126/1 in 127/3. V tem tednu rešite tudi naloge v prilogi. 
PRILOGA: NALOGE, 8. B

Pozdravljeni.

KEMIJA, 8. A (25. 5. - 29. 5. 2020)

V sredo, 27. 5. 2020, 2. šolsko uro se dobimo na Teamsu.
V preteklem tednu ste rešili naloge v DZ na strani 111/5, 120/13, 14, 122/4 in 123/6, 7. V tem tednu rešite tudi naloge v prilogi. 
PRILOGA: NALOGE, 8. A

KEMIJA, 8. B (25. 5. - 29. 5. 2020)
V sredo, 27. 5. 2020, 4. šolsko uro se dobimo na Teamsu.
V preteklem tednu ste rešili naloge iz delovnega zvezka na strani 111/5, 114/1, 2, 3, 4 in 123/7.
V tem tednu rešite tudi naloge v prilogi. 
PRILOGA: NALOGE, 8. B

Pozdravljeni.

KEMIJA, 8. A (18. 5. - 22. 5. 2020)

V torek, 19. 5. 2020, 3. in 4. šolsko uro se dobimo na Teamsu, kjer boste svojo pisno nalogo tudi zagovarjali. Preverite v Teamsu, ob kateri uri ste razporejeni.
Ena učenka še vedno ni uspela oddati preverjanja znanja - Elementi v periodnem sistemu.
V preteklem tednu ste rešili naloge v DZ na strani 113/12, 13, 14, 111/4, 114/1, 2, 3, 4. V tem tednu rešite tudi naloge v prilogi. 
PRILOGA: NALOGE, 8. A

KEMIJA, 8. B (18. 5. - 22. 5. 2020)
V sredo, 20. 5. 2020, 3. in 4. šolsko uro se dobimo na Teamsu, kjer boste svojo pisno nalogo tudi zagovarjali. Preverite v Teamsu, ob kateri uri ste razporejeni.
Le en učenec še ni uspel oddati nobenega preverjanja znanja in dva učenca, ki nista oddala zadnjega preverjanja znanja - Elementi v periodnem sistemu.
V preteklem tednu ste rešili naloge iz delovnega zvezka na strani 111/4, 112, 113/12, 13, 14. 
V tem tednu rešite tudi naloge v prilogi. 
PRILOGA: NALOGE, 8. B


Pozdravljeni.

KEMIJA, 8. A (11. 5. - 15. 5. 2020)
Do petka, 15. 5. 2020, pričakujem vaše naloge, ki jih bom pregledala in vam posredovala povratno informacijo. Prej kot boste poslali, več možnosti imate za popravke, seveda v primeru, da ne boste pravilno odgovarjali na vprašanja. V torek, 19. 5. 2020, 4. šolsko uro, pa boste nalogo po že predstavljenih kriterijih tudi zagovarjali. 
V torek, 12. 5. 2020, ob 11.05 se dobimo preko Teamsa.
Le ena učenka še ni uspela oddati preverjanja znanja - Elementi v periodnem sistemu.
V preteklem tednu ste rešili naloge v DZ na strani 112. V tem tednu rešite tudi naloge v prilogi. 
PRILOGA: NALOGE, 8. A


KEMIJA, 8. B (11. 5. - 15. 5. 2020)
Do petka, 15. 5. 2020, pričakujem vaše naloge, ki jih bom pregledala in vam posredovala povratno informacijo. Prej kot boste poslali, več možnosti imate za popravke, seveda v primeru, da ne boste pravilno odgovarjali na vprašanja. V sredo, 20. 5. 2020, 4. šolsko uro, pa boste nalogo po že predstavljenih kriterijih tudi zagovarjali. 
V sredo, 13. 5. 2020, ob 11.05 se dobimo preko Teamsa.
Le en učenec še ni uspel oddati nobenega preverjanja znanja in dva učenca, ki nista oddala zadnjega preverjanja znanja - Elementi v periodnem sistemu.
V preteklem tednu ste rešili naloge iz delovnega zvezka na strani 110/1, 114/5, 115/10, 116/16 in 118/4. V tem tednu rešite tudi naloge v prilogi. 
PRILOGA: NALOGE, 8. BPozdravljeni.

KEMIJA, 8. A (4. 5. - 8. 5. 2020)
V preteklem tednu ste rešili preverjanje znanja – Elementi v periodnem sistemu in naloge iz DZ na strani 110/1, 114/5, 115/10, 116/16 in 118/4. Nekateri učenci še niste rešili preverjanje znanja - Elementi v periodnem sistemu. 
Nekateri učenci boste v tem tednu preko vašega e-naslova ali e-naslova vaših staršev dobili naloge, ki jih boste rešili in poslali do petka, 15. 5. 2020. V torek, 19. 5. 2020, 4. šolsko uro, pa boste nalogo po že predstavljenih kriterijih tudi zagovarjali. 
V tem tednu rešite tudi naloge v prilogi.
PRILOGA: NALOGE, 8. A

KEMIJA, 8. B (4. 5. - 8. 5. 2020)
V preteklem tednu ste rešili preverjanje znanja – Elementi v periodnem sistemu in naloge iz delovnega zvezka na strani 104/4. Nekateri učenci še niste rešili preverjanje znanja - Elementi v periodnem sistemu. Dva učenca pa nista rešila niti prvega preverjanja znanja - Atom in PSE ter povezovanje delcev. 
Glede opravljenega dela na daljavo in ocenjevanja znanja se bomo pogovorili v sredo, 6. 5. 2020, ob 11.05 uri preko aplikacije Teams. 
Nekateri učenci boste v tem tednu preko vašega e-naslova ali e-naslova vaših staršev dobili naloge, ki jih boste rešili in poslali do petka, 15. 5. 2020. V sredo, 20. 5. 2020, 4. šolsko uro, pa boste nalogo po že predstavljenih kriterijih tudi zagovarjali. 
V tem tednu rešite tudi naloge v prilogi.
PRILOGA: NALOGE, 8. B


Pozdravljeni.

KEMIJA, 8. A (20. 4. - 24. 4. 2020)

V preteklem tednu ste imeli domačo nalogo v DZ strani 100/10, 11, 14, 101/20, 102/3, 103/6 in 104/4. Ko odprete prilogo z nalogami najprej preverite rešitve nalog v delovnem zvezku, potem pa rešite PREVERJANJE ZNANJA - Elementi v periodnem sistemu. Nadaljujete z novo tematiko Kisline, baze in soli.
PRILOGA: NALOGE, 8. A


KEMIJA, 8. B (20. 4. - 24. 4. 2020)
V preteklem tednu ste imeli domačo nalogo v DZ na strani 98/3, 99/4, 100/10, 11, 14, 101/20, 102/3 in 103/6. Ko odprete prilogo z nalogami najprej preverite rešitve nalog v delovnem zvezku, odgovorite na vprašanja o halogenih elementih in žlahtnih plinih, na koncu pa rešite PREVERJANJE ZNANJA - Elementi v periodnem sistemu.
PRILOGA: NALOGE, 8. B

Pozdravljeni. 

KEMIJA, 8. A (14. 4. - 17. 4. 2020)
V preteklem tednu ste imeli domačo nalogo v UČ na strani 59 in v DZ strani 98/3, 99/4, 6, 7 in 8. Ko odprete prilogo z nalogami najprej preverite rešitve nalog v delovnem zvezku, potem pa rešite PREVERJANJE ZNANJA - Atom in PSE ter povezovanje delcev. Potem pa nadaljujete s prehodnimi in halogenimi elementi ter žlahtnimi plini.
PRILOGA: NALOGE, 8. A

KEMIJA, 8. B (14. 4. - 17. 4. 2020)
V preteklem tednu ste imeli domačo nalogo v UČ na strani 59 in v DZ strani 97/1, 3, 4 ter 98/2, 99/5, 6, 7, 8. Ko odprete prilogo z nalogami najprej preverite rešitve nalog v delovnem zvezku, potem pa rešite PREVERJANJE ZNANJA - Atom in PSE ter povezovanje delcev. Potem pa nadaljujete z zemeljskoalkalijskimi kovinami in prehodnimi elementi.
PRILOGA: NALOGE, 8. B

Pozdravljeni. 

KEMIJA, 8. A (6. 4. - 10. 4. 2020)
V preteklem tednu ste imeli tri domače naloge v DZ stran 94, 96/1 in stran 97/1, 3 in 4. V prilogi so navodila za ta teden.

KEMIJA, 8. B (6. 4. - 10. 4. 2020)
V preteklem tednu ste imeli dve domači nalogi v DZ stran 94 in stran 96/1. V prilogi so navodila za ta teden.
PRILOGA: NALOGE, 8. B
Pozdravljeni. 

KEMIJA, 8. A (30. 3. - 3. 4. 2020)
V preteklem tednu ste imeli dve domači nalogi v DZ stran 91/1 in stran 92/5. V prilogi so navodila za ta teden.

KEMIJA, 8. B (30. 3. - 3. 4. 2020)
V preteklem tednu ste imeli dve domači nalogi v DZ stran 91/1 in stran 92/5. V prilogi so navodila za ta teden.
PRILOGA: NALOGE, 8. B
Pozdravljeni. 

KEMIJA, 8. A (23. 3 - 27. 3. 2020)
V sredo, 11. 3. 2020, smo pričeli z novo tematiko ELEMENTI V PERIODNEM SISTEMU. Za domačo nalogo si rešil dve nalogi v DZ stran 86/3 in stran 89/12.
PRILOGA: NALOGE, 8. A

KEMIJA, 8. B (23. 3 - 27. 3. 2020)
V sredo, 11. 3. 2020, ste pisali preverjanje znanja – Atom in PSE ter povezovanje delcev. Vaša preverjanja sem popravila, jih slikala ter poslala na e-naslove vašim staršem. Zraven sem priložila tudi rešitve. V spodnji preglednici so zapisane naloge, ki jih boš opravil v tem tednu.
PRILOGA: NALOGE, 8. B