KEMIJA 9KEMIJA 9 (18. 5. - 22. 5. 2020)

Pozdravljeni.
Nekateri učenci še niste rešili preverjanja znanja - Dušikova družina organskih spojin.
V četrtek, 21. 5. 2020, ob 9.10 se ponovno dobimo preko aplikacije Teams, kjer bomo nadaljevali z računanjem mase snovi.
Prejšnji teden ste rešili naloge iz DZ na strani 130/1, 2, 3 in 132.
V tem tednu rešite naloge v prilogi.

PRILOGA: NALOGEKEMIJA 9 (11. 5. - 15. 5. 2020)

Pozdravljeni.
Nekateri učenci še niste rešili preverjanja znanja - Dušikova družina organskih spojin.
V četrtek, 14. 5. 2020, ob 9.10 se ponovno dobimo preko aplikacije Teams, kjer bomo nadaljevali z računanjem množine snovi.
Prejšnji teden ste rešili naloge iz UČ na strani 74, odgovore ste zapisali v zvezek in naloge iz DZ na strani 130/4, 5 ter 131/2, 3.
V tem tednu rešite naloge v prilogi.
PRILOGA: NALOGEKEMIJA 9 (4. 5. - 8. 5. 2020)


Pozdravljeni.
Prejšnji teden ste rešili preverjanje znanja – Dušikova družina organskih spojin in naloge iz DZ stran 123/11, 12, 13, 14, 15, 16 in 124/17, 19, 21 ter 126/1, 2, 3, 4. 
Nekateri učenci niste rešili preverjanja znanja - Dušikova družina organskih spojin.
V četrtek, 7. 5. 2020, ob 9.10 se bomo preko aplikacije Teams pogovorili o vašem dosedanjem delu in o ocenjevanju znanja ter o novi tematiki Množina snovi.
V tem tednu rešite naloge v prilogi.KEMIJA 9 (20. 4. - 24. 4. 2020)

Pozdravljeni. 
Prejšnji teden ste rešili preverjanje znanja - Kisikova družina organskih spojin (2. del) in naloge iz učbenika na strani 71 in 73. Tisti, ki še niste rešili zgoraj omenjenega preverjanja znanja to čimprej storite. Ko odprete prilogo najprej rešite nekaj nalog iz delovnega zvezka, odgovorite na vprašanja o sinteznih poliamidnih polimerih in utrdite ter preverite svoje znanje s PREVERJANJEM ZNANJA - Dušikova družina organskih spojin.
PRILOGA: NALOGEKEMIJA 9 (14. 4. - 17. 4. 2020)

Pozdravljeni. 
Prejšnji teden ste imeli nekaj nalog glede beljakovin. Za domačo nalogo ste rešil naloge iz DZ na strani 120/2, 121/7 in 123/10. Ko odprete prilogo z nalogami najprej preverite rešitve nalog iz delovnega zvezka, potem pa rešite PREVERJANJE ZNANJA - Kisikova družina organskih spojin (2. del). Nadaljujete z delom o funkciji beljakovin v organizmih in pomenu beljakovin v prehrani.
PRILOGA: NALOGE
KEMIJA 9 (6. 4. - 10. 4. 2020)

Pozdravljeni. 
Nekateri učenci ste pravočasno oddali odgovore na vprašanja o kofeinu, teinu in teobrominu. V tem tednu pozivam tudi vse ostale, da to čimprej storite in pošljete na moj e-naslov. Prejšnji teden ste imeli tudi nekaj nalog glede značilnosti dušikovih organskih spojin in aminokislin. Za domačo nalogo ste rešil tri naloge iz UČ na strani 61 in jih zapisali v zvezek ter rešili naloge v DZ na strani 118.KEMIJA 9 (30. 3. - 3. 4. 2020)

Pozdravljeni. 
V prejšnjem tednu ste odgovarjali na vprašanja o snoveh kot so kofein, tein in teobromin. Vaše odgovore pošljite v wordovem dokumentu s slikovnim materialom ali posnetkom (lahko slikaš, ko piješ svoj najljubši napitek ali pa skuhan čaj, v katerega si nalil mleko, itd.) pošljite na moj naslov: anita.sen@guest.arnes.si. Že vnaprej se vam zahvaljujem za vse prispevke.
PRILOGA: NALOGEKEMIJA 9 (23. 3. - 27. 3. 2020)

Pozdravljeni. 
Pred štirinajstimi dnevi ste delali po skupinah in postajah na temo: OGLJIKOVI HIDRATI. Postaje, na katerih ste opravljali svoje delo so bile opredeljene kot MONOSAHARIDI, DISAHARIDI IN POLISAHARIDI. Tako, da imate že velik del besedila zapisanega. Preveri v zvezku, kaj ti manjka in zapiši tako, da kratko odgovoriš na vprašanja.
PRILOGA: NALOGE